Ba cách tính thuế mua bán Nhà Đất

1287

Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, trong việc chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế được quyền xác định mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 2% hay 25%

ba-cach-danh-thue-bdsẢnh minh họa

Cơ quan thuế chỉ kiểm tra và xác định số thuế phải nộp, nếu phát hiện có gian lận thì truy thu, xử lý.

Đối với bất động sản được mua, hình thành trước ngày 1-1-2009 (ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực) không có hóa đơn, chứng từ; có giấy viết tay (có hoặc không có xác nhận của chính quyền địa phương) nay chuyển nhượng mà không có cơ sở để xác định giá vốn và chi phí liên quan thì áp dụng mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Trường hợp mua, bán bằng hợp đồng có công chứng, nếu không có cơ sở để xác định giá vốn và chi phí liên quan thì áp dụng mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Trường hợp cá nhân mua bất động sản từ tổ chức kinh doanh bất động sản, tổ chức kinh tế có hợp đồng mua, bán và hóa đơn hợp pháp; từ giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ trúng đấu giá sau đó chuyển nhượng bất động sản đó cho người khác (tổ chức hoặc cá nhân) thông qua hợp đồng công chứng thì có hai cách tính thuế. Nếu người nộp thuế có căn cứ xác định được thu nhập tính thuế thì kê khai và nộp thuế theo mức thuế suất 25%. Nếu không xác định được hoặc không có hồ sơ xác định giá vốn và các chi phí liên quan thì áp dụng mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

(Theo phapluattp)

(http://dothi.net/tin-tuc/chinh-sach/22245/ba-cach-tinh-thue-mua-ban-nha-dat.htm)